Tato akce již proběhla. Podívejte se na jiné blížící se akce.

PSR-B1257+12

2.9.2021 19:30 v Petrohradská kolektiv

Trojčlenný improvizační projekt PSR-B1257+12 pojmenovaný podle 2300 světelných let vzdáleného pulsaru, staví své vystoupení na základech ambientní a drone hudby narušované ojedinělými pulsy v podobě rytmů. Ambient s kopákem. Hypnotické plochy uvádějící posluchače do transu.


Three member improvisational project PSR-B1257+12 named after pulsar located 2300 light years from Earth, builds their performance ambient and drone music ground disrupted by occasional pulses in the form of rhythms. Ambient with the kick. Hypnotic soundscapes moving listeners to the state of trans.

fb: https://www.facebook.com/psrb1257.b12