Hospoda Pod Kopcem

Božkovské nám. 101/18, 326 00 Plzeň 2-Slovany-Božkov

V místě konání nejsou naplánovány žádné akce.