Informační centrum

Mírové náměstí 105, Broumov

Sál bývalého kina na hlavním náměstí v Broumově.

V místě konání nejsou naplánovány žádné akce.