Veřejný sál Hraničář

Prokopa Diviše 1812/7 400 01 Ústí nad Labem

V místě konání nejsou naplánovány žádné akce.